128 gb ram racunara

Računala danas dominiraju gotovo svim disciplinama biti danas. Elektronska oprema prati nas svuda: kod kuće, u poslu, u grupi, u automobilu. Niko se ne čudi kad su putnici u vlaku ili

Zakon o radu 8h

U vezi sa odredbama Zakona o radu, poslodavac je odgovoran za obezbeðivanje lepih i higijenskih uslova rada, dok svi ureðaji i mašine moraju biti sertifikovani, tj.

Certifikacija, tj. Ocjenjivanje usklaðenosti proizvoda, predstavlja

Popravak kofera na kotaeima

Naroèito tokom putovanja volite predmete kao što su kofer na toèkovima ili turistièki ranac od 55l. On ne bi trebao da ga nosi, tako da vam treba mnogo manje energije da

Profesionalna sigurnost profesionalnog vozaea

Svaki vlasnik koji vodi kampanju u kojoj postoji opasnost od eksplozije dužan je izraditi dokument koji štiti radna mjesta od eksplozije. Ovakav zahtev prvenstveno proizilazi iz uredbe koja je Uredba ministra