Registar kasa wywiec

Svaki poreski obveznik koji prodaje robu fizičkim licima primoran je da evidentira promet korištenjem blagajne. To je stil koji vam omogućava da napravite odgovarajuća poravnanja sa poreskim službama. Dakle, to se