Revije iz otpada

Prošle subote je završena predstava najnovije kolekcije lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki broj gledalaca koji su odluèili da vide šta su dizajneri uradili za sezonu koja se kreæe. Meðu publikom mogli smo da vidimo èak i nekoliko poznatih liènosti, novinara i politièara.Prefinjeni prikaz ostao je u svom najjednostavnijem obliku i punina se odvijala bez ikakvih prepreka. Na sistemu smo mogli da se divimo modelima koji predstavljaju divnu, letnju, ruèno izraðenu odeæu. Koristili su potpuno mlade i lake tkanine visokih boja, ukljuèujuæi pamuk, lan i svilu. Naši novinari su voleli prozraène, šarene maksi suknje od kukièanih. Pored njih, divila se i èipka, romantiène haljine i bluze sa ukrasima i vezenim bikinijem. Za najnoviju odjeæu, dizajneri su za žene, izmeðu ostalog, predložili pletene kape s debelim kružnim raskrižjima, ukrašene èipkom i zanimljivim cvijeæem.Nakon emisije održana je aukcija predivne vjenèanice posebno pripremljene za ovu priliku. Haljina je data osobi koja je želela da ostane anonimna. Pored toga, na aukciji je prodato mnogo odeæe iz najmlaðe kolekcije. Dohodak koji nastane od prodaje æe se dati prirodnom sirotištu. Mora se naglasiti da ime željno podržava razlièite efektivne i pozitivne akcije. Njeni poslodavci su veæ više puta prodali naše proizvode na prodaju, pa èak i posjetili neke od tvornica kao prodajni materijal.Portparol kompanije nam je rekao da æe najnovija kolekcija otiæi u prodavnice tek poèetkom maja. Pored toga, on je najavio da kompanija ima otvoren internet trgovinu, u kojoj bi obrnute kolekcije bile jednostavne nego u stacionarnim supermarketima.Naš brend za odeæu postoji za piæa od najdebljih proizvoðaèa odeæe u regionu. Ima nekoliko tvornica širom svijeta. Zapošljava nekoliko hiljada zaposlenih, u sadašnjosti, posebno, mnogo najboljih krojaèa, krojaèa i dizajnera. Svake godine ova kompanija ima kolekcije u saradnji sa kljuènim poljskim dizajnerima. Ove kolekcije su, naravno, veoma popularne, da prije dolaska u radnju, oni koji su veæ spremni ujutro su zakljuèani u velikim redovima. Ove kolekcije prolaze kroz ovaj odreðeni dan.Proizvodi ove kompanije veæ dugi niz godina bili su od velikog znaèaja za kupce, kako za potrebe tako i za inostranstvo. Pišuæi o njoj, izgleda da ne spominje mnoge nagrade koje je dobila i koje pretpostavljaju da su rezultati najbolje kvalitete.

Pogledajte našu trgovinu: Hirurška odjeæa za jednokratnu upotrebu