Tehnieka prevodilaeka slu ba

Naša prevodilaèka agencija zapošljava samo provjerene i visoko kvalificirane prevoditelje koji se pouzdano pridružuju svim nalozima. Prije pristupanja suradnji obavještavamo kupca o procijenjenim troškovima i vremenu završetka.

Nudimo najsavršeniju klasu prevoðenja i popularne, niske cijene. Mi uživamo veliko povjerenje kupaca. Naša prevodilaèka kompanija Krakow zainteresirana je za usmeni i pismeni prijevod. Specijalizirani smo za èeste i prirodne prijevode. Koristimo prevod pravnih i poslovnih dokumenata, prepisku i specijalizovanih tekstova. Održavamo punu diskreciju informacija objavljenih u tekstovima koje je dao korisnik. Imamo dobre certifikate koji potvrðuju najbolju klasu ponuðenih usluga. Našu ponudu usmeravamo i privatnim licima i kompanijama. Upoznajemo najsavremenije metode koje podržavaju prevoðenje. Klijenti mogu naruèivati u bliskoj firmi ili putem Interneta. Nudimo i druge vrste tumaèenja: simultani, uzastopni, udaljeni i pregovaraèki. Prvi od njih se igra posebno tokom konferencije. Ne zahteva specijalizovanu tehnièku opremu. Preporuèuje se sa snagom i preciznošæu. On može savršeno preneti emocije govornika. Konsekutivno prevoðenje je povezano tokom vernisanja, obuke i kurseva. Tada se prevodi i originalni tekst prevedu. Sa prevodom idemo na akciju tokom putovanja i studijskih boravaka. Zatim se zapošljavaju profesionalni i poznati prevodioci. U uspjehu pregovora o prevoðenju, prevodilac takoðer djeluje kao pregovaraè. Prevodilaèka agencija nudi i prevod: standard, zakletvu i književnost. Specijalizirana je za razumijevanje informatora, vodièa i dijaloških pisama. Pored toga, nudi konferencijsko prevoðenje, što predstavlja izazov za sve kancelarije koristeæi profesionalni prevod. On takoðe preuzima struène prevode: tehnièku, medicinsku, IT, hemijsku, finansijsku, poslovnu, marketinšku i pravnu. Srdaèno Vas pozivamo da proširite krug naših zadovoljnih klijenata!