Zakon o radu 8h

U vezi sa odredbama Zakona o radu, poslodavac je odgovoran za obezbeðivanje lepih i higijenskih uslova rada, dok svi ureðaji i mašine moraju biti sertifikovani, tj.

Titan gelTitan gel Efikasna metoda koja povećava veličinu vašeg penisa

Certifikacija, tj. Ocjenjivanje usklaðenosti proizvoda, predstavlja mehanizam za sistematsko testiranje nivoa na kojem odreðeni proizvod zadovoljava specifiène zahtjeve (ovo je takoðer i sigurnosni zahtjev. Sertifikacija mašina je malo aspekt. Vjerovatno njegov dizajnerski rad na razini dizajna ili proizvoðaèa na vrijeme proizvodnje. Sertifikaciju može izvršiti primalac robe ili jedinica nezavisno od projektanta, proizvoðaèa ili primatelja proizvoda.Zakonski, sertifikacija mašina je uvedena Direktivom 2006/42 / EC od 17. maja 2006. godine o mašinama. Do pravnog vremena u Poljskoj, predstavljen je zakonom ministra ekonomije od 21. oktobra 2008. godine o minimalnim zahtevima za mašine (Journal of Laws No. 199, taèka 1228, koji je dodeljen akciji 29. decembra 2009.Sertifikacija mašine se odnosi na samu mašinu, izmenjivu opremu, sigurnosne komponente, pribor za podizanje, lance, užad i kaiševe.Kriterijumi za sertifikaciju mašina za celu Evropsku uniju su ukljuèeni u Aneks br. Takoðe Direktivi 2006/42 / EC, pod nazivom: Osnovni bezbednosni zahtevi i zdravstvena pomagala za planiranje i usaglašavanje mašina.Osim toga, direktiva uvodi podjelu strojeva u posebno teške i razlièite.Sertifikacija mašina i pribora koji pokazuju visok stepen rizika u vezi sa njihovim rukovanjem i upotrebom sada se preduzima u projektnom periodu. Novi ureðaji i mašine podležu sertifikaciji tokom interne kontrole proizvodnje.Ukratko, sva jela i organizacije koje se na bilo koji naèin mogu sastojati od ugrožavanja biæa ili ljudskog zdravlja, kao i životne sredine, podliježu certifikaciji, odnosno ocjeni sukladnosti.